top of page

הפרויקטים שלנו

אנשים עם ליקויי שמיעה מופלים כמעט בכל תחומי החיים: במערכת הבריאות, במערכת המשפט ובזכויות החברתיות שלהם. הם מופלים כאשר הם נאלצים להגן על זכויותיהם ועל זכויות ילדיהם לגשת למידע חיוני ולקבל סיוע רפואי ותמיכה כלכלית שנקבעה בחוק מהמדינה. הם מופלים בתחום החינוך והתעסוקה, כאשר בתי ספר ומכללות רגילות מסרבים לקבלם ללימודים והם נאלצים להנמיך את דרישותיהם ברמת השכר ותנאיי ההעסקה. כל זה יוצר בהם באופן בלתי נמנע תחושת נחיתות, ייאוש ותסכול מאי השוויון בחברה ובמדינה כלפי חירשים וכבדי שמיעה.

בפעילותנו, אנו עושים מאמצים לשיקום חברתי של אנשים בעלי מוגבלות בתקשורת המילולית כדי לאפשר להם שוויון הזדמנויות בתחומים שונים על מנת לגשר על הפערים הקיימים בין קבוצות בעלי מוגבלות לבין אלה ללא מוגבלות. האני מאמין שלנו הוא אנשים עם לקויי שמיעה הם קבוצה חברתית מיוחדת, אשר ציפיותיה יכולות לבוא לידי ביטוי במשפט אחד – "להישמע, להיות מובנת ולהתקבל על ידי החברה".

פרויקטים עתידיים

עולם הילדים

הסמינר עברי-רוסי: לומדים ביחד שפות סימנים

bottom of page