top of page

ליווי ותמיכה בתעסוקה  

תעסוקה היא אחת הבעיות העיקריות איתן מתמודדים חירשים וכבדי שמיעה. כושר התחרותיות הנמוך של חרשים בשוק העבודה נובע מחוסר תקשורת מילולית בין לקוי השמיעה לבין המעסיקים. רבים מהמעסיקים לא רוצים ליצור קשר עם חירשים מכיוון שהם לא מתייחסים אליהם כ-לאנשים נורמליים. בניגוד לסטריאוטיפים הקיימים, עובדים חרשים מראים נאמנות רבה למעסיק ועובדים עם תשואה מוגברת פשוט מכיוון שהם אסירי תודה על האמון הניתן בהם. בנוסף, יש להם פחות סיבה להיות מוסחים, הם יותר ממוקדים בעבודה.

הוכח שוב ושוב כי לאנשים עם ליקויי שמיעה יש יכולת ייחודית להתרכז במשימות עבודה. בנוסף, הם מוצלחים מאוד בתחום של טכנולוגיות דיגיטליות. הם יכולים גם להיות עובדים מצו ינים בענפים הדורשים ראייה טובה ו "ידי

זהב". חירשים וכבדי שמיעה מצליחים גם בעבודות מסובכות כרואי חשבון, כלכלנים, עיתונאים וכו '.

ככלל, חברה שמגייסת חרשים וכבדי שמיעה, מקבלת עובדים עם תחלופה נמוכה, וגם פותחת בפניהם הזדמנויות

נוספות להעסקתם, ובכך מגדילה את נאמנותם. והכי חשוב, נהרס הסטריאוטיפ של הקשיים באינטראקציה עם אנשים עם מוגבלות, גם בקרב עובדים רגילים וגם בקרב מעסיקים.

 

לרוע המזל, רובם המכריע של חירשים וכבדי שמיעה מתמודד עם העובדה שאחרי שמעביד פוטנציאלי מגלה את בעיות השמיעה שלהם, הם לא מתקבלים לעבודה. רבים מהמטופלים שלנו אומרים שהם חוו באופן אישי גישה מוטה או שלילית במקום העבודה. לעתים קרובות הם ממונים לתפקידים קטנים יותר. השכר שלהם נמוך בהשוואה לעובדים אחרים. הם מפוטרים לעתים קרובות יותר והם הופכים לקורבנות של הונאה.

אנו רואים כל מקרה של סירוב ללא סיבה או היעדר מענה לבקשת עבודה של אדם חירש או כבד שמיעה, כסוג של אפליה נגד אנשים עם מוגבלות.  

מטרת הפרויקט היא לעזור לחירשים וכבדי שמיעה בתעסוקה. חיפוש עבודה  לחרשים הוא עבודה "ממוקדת" ותלויה במידה רבה ביכולתם של היועצים שלנו לתקשר עם מעסיקים פוטנציאליים וביכולת לשכנע אותם לתת לחירש או כבד השמיעה הזדמנות.

אנו חוקרים את שוק העבודה ומנסים למצוא מקומות פנויים בהתאם לרצונות וליכולות של לקוחותינו. אנו משוכנעים שעבור אנשים עם ליקויי שמיעה, שנשללת מהם האפשרות לתקשורת מילולית ישירה, חיפוש עבודה בעצמם הוא בעיה עצומה. קשה לא פחות, ולעתים פשוט בלתי אפשרי, לנהל משא ומתן עם המעביד באופן עצמאי, לדון בסדר ובתנאי העבודה, במשכורת, בתנאים הסוציאליים וכו '. 

שלב 1. לפני שנפגש עם מעסיק פוטנציאלי, אנו עורכים ראיון הדרכה עם מועמד, דנים בהיבטים שונים של המשא ומתן הקרוב.

שלב 2. ראיון עם המעסיק בהשתתפותו של מתורגמן. לפני כריתת חוזה עבודה, בעל פה או בכתב, אנו דנים בפירוט בזכויות ובחובות, בסדר ובתנאי העבודה. עלינו לוודא כי תנאי ההעסקה מובנים על ידי העובד. כמובן שההחלטה סופית מוטלת על המועמד.

שלב 3. הדרכה לפני תחילת העבודה בהשתתפות חובה של מתורגמן בשפת הסימנים. היא תלויה בעבודה עצמה, מורכבותה ודרישות המעביד והיא יכולה להימשך מספר ימים.

שלב 4. תקופת ניסיון – עד חודש. יתכן שיידרש מתורגמן בשלב זה. אנו מבהירים לחירש שהוא לא יישאר לבדו עם המעסיק,עם הצוות החדש, עם סביבת התקשורת חדשה בשבילו.

שלב 5. מעקב אחר יישום תנאי חוזה ההעסקה, כולל בדיקת נכונות שכר, ניכויים ומיסים. פיקוח על שמירת זכויות העובד: תפקידי ותנאיי עבודה, שעות עבודה, אמצעי בטיחות וכו '. במקרים של אי הסכמה, קונפליקט, אי הבנה, גם העובד וגם המעביד, יכולים לפנות אלינו לקבלת עזרה.

bottom of page