עדכונים ואירועים

IDPD-logo-main.png
banner-aday4all-final.jpg

בהתאם להחלטת האו"ם, כל שנה ב-3 בדצמבר ברחבי העולם נחגג היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות. מטרתו היא להגן על זכויותיהם ולהפנות את תשומת הלב הציבור הרחב לבעיות של הקבוצה החברתית הזו.

https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities

שמחנו במיוחד לקבל ממש לפני היום הבינלאומי הזה מכתב הכרת תודה מנציגי קהילת חירשים וכבדי שמיעה. העמותה "תשמע אותי" מודה לכל מי שמעריך את עבודתנו.

במסגרת הפרויקטים "הצעדים הראשונים בישראל" ו"תמיכה וליווי    

בתעסוקה", יזמנו ולוינו עד ביצועו בפועל את התהליך העסקתם של ואדים ונטליה סמניוק, עולים חדשים בעלי לקות שמיעה, באחד המפעלים המשתפים פעולה עם העמותה "תשמע אותי" ליצירת מקומות עבודה לחרשים וכבדי שמיעה. מגעים מתמידים עם הנהלת המפעל מאפשרים לנו לוודא כי תהליך ההסתגלות לעבודה מתנהל כשורה והציפיות ההדדיות של

.המעסיק והעובדים נענו במלואן