top of page

   

הצעדים הראשונים בארץ

                                   

 

מטרת הפרויקט היא שילוב מוצלח של עולים חדשים עם מוגבלות בשמיעה. במסגרת הפרויקט אנחנו מציעים מגוון שירותים לחרשים וכבדי שמיעה, העושים את צעדיהם הראשונים במדינה חדשה. בשיתוף פעולה הדוק עם משרד העלייה והקליטה אנו מספקים לא רק תרגום מקצועי בשפת הסימנים, אלא גם מספקים תמיכה וליווי שוטפת בשבועות הראשונים לחייהם של העולים החדשים בארץ. בנוסף אנחנו מספקים שירותי מידע וייעוץ של מומחים בתחומים רלוונטיים. למעשה, אנו נותנים חסות מקיפה על משפחות או אנשים בודדים, מה שמסייע להם לעבור בהצלחה את שלב ההסתגלות הראשון, הקשה ביותר.

עם הגעתם של עולים חדשים לישראל, החל משדה התעופה בן גוריון, עמותת "תשמע אותי" עוזרת לנציגי משרד העלייה והקליטה לפגוש חרשים וכבדי שמיעה, יוצרת עבורם סביבת שפה מוכרת ונוחה לתקשורת.

במסגרת פרויקט "הצעדים הראשונים בישראל", אנו נותנים לעולים עם לקות השמיעה תמיכה פרטנית בכל שלבי הלגליזציה שלהם כאזרחי המדינה. היועצים ומתורגמני שפת הסימנים שלנו יהיו איתם בכל המוסדות והארגונים (בנקים, קופות חולים, מחלקות חברתיות של עיריות, רשויות חינוך, חברות גיוס עובדים, חברות נדל'ן וכו'). אנחנו נעזור להם במציאת דירה, נהיה איתם בעת חתימת הסכם שכירות ונסייע להם בתרגום המסמכים הדרושים. אנו נציג את האינטרסים שלהם בעת התקשרות עם גורמים רשמיים.

יחד עם יועץ אישי של משרד הקליטה, עמותת "תשמע אותי" תעזור להם ולמשפחותיהם, לפתור מגוון סוגיות העולות בחודשי החיים הראשונים בישראל. אדם חירש או כבד שמיעה צריך לפתור בעיות רבות בזמן קצר, שלעתים קרובות לא ניתן לפתור בקלות אפילו על ידי עולה חדש ללא מגבלות בריאותיות: לספק לעצמו דיור בתנאים מקובלים, להירשם במוסד לביטוח לאומי, לקבל תעודת זהות ביומטרית קבועה  ודרכון, לרשום ילדים בבית ספר רגיל או מיוחד, להתחיל ללמוד שפת הסימנים בעברית ועוד.

 

אנחנו נסייע לעולים במציאת עבודה: המתנדבים יתמכו בהם בחיפושי עבודה ובתהליך גיוסם, יסבירו להם את זכויותיהם בשוק העבודה ויהיו בקשר איתם בחודשי העבודה הראשונים. עובדי העמותה יעזרו להם לכתוב קורות חיים בעברית, לבדוק את התרגומים של כל המסמכים, יסבירו להם להיכן הם צריכים לפנות  ואילו מסמכים עליהם להגיש לצורך קבלת רישיון עבודה (במידת הצורך).

עמותת "תשמע אותי" הקימה פרויקט מיוחד לחרשים וכבדי שמיעה – "ליווי ותמיכה בתעסוקה". מטרת הפרויקט היא לעזור לאנשים עם מוגבלות בשמיעה למצוא מקום העבודה משלהם. חיפושי עבודה  לחרשים הוא תהליך "ממוקד" ותלוי במידה רבה ביכולתם של היועצים שלנו לתקשר עם מעסיקים פוטנציאליים וביכולת לשכנע אותם לתת לחירש או כבד השמיעה הזדמנות.

אנו חוקרים את שוק העבודה ומנסים למצוא מקומות פנויים בהתאם לרצונות וליכולות של לקוחותינו. אנו משוכנעים שעבור אנשים עם ליקויי שמיעה, שנשללת מהם האפשרות לתקשורת מילולית ישירה, חיפוש עבודה בעצמם הוא בעיה עצומה. קשה לא פחות, ולעתים פשוט בלתי אפשרי, לנהל משא ומתן עם המעביד באופן עצמאי, לדון בסדרי העבודה ובתנאי העבודה, במשכורת, בתנאים הסוציאליים וכולי.

bottom of page