top of page

בונים דרכים להבנה

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, יותר מ -5% מאוכלוסיית העולם - 360 מיליון איש - סובלים מאובדן שמיעה. עד שנת 2020 צפוי מספרם לעלות ביותר מ- 30%. על פי הסטטיסטיקה, 14% מהאנשים בני 35 עד 65 שנים ו -30% - מעל גיל 65 שנים סובל מבעיות שמיעה מסוג כלשהו.

לרוע המזל בישראל אין נתונים מדויקים על מספר האנשים הסובלים מאובדן שמיעה מלא או חלקי. בהתבסס על מדדי ה-WHO המשקפים את מבנה המגדר והגיל של חירשים וכבדי שמיעה במדינות מפותחות, ניתן להסיק מספר מסקנות ביחס למדינה שלנו. הסובלים מחירשות מוחלטת או חלקית: ילדים מתחת לגיל 14 שנים - 990 115 איש (ממוצע עולמי - 0.5% מכלל האוכלוסייה); נשים וגברים מגיל 15 ומעלה - 132,640 ו -141,190 איש בהתאמה (4.4% ו -4.9%); אנשים מעל גיל 65 - 162,435 אנשים (18.4%).

  / מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 06.27.2016 /

רחוב הרצל 74            

                  רמת גן, 5242134         

 .

 

 

העמותה "תשמע אותי" הוקמה בשנת 2019 על ידי אנשים שאכפת להם מהבעיות החברתיות של ישראל בימינו. יעדי התוכנית שלנו קרובים או חופפים ליעדים של עמותות דומות. יחד עם זאת, הארגון "תשמע אותי" מייחס חשיבות רבה לעבודה סוציאלית עם אזרחים דוברי רוסית, הן ותיקים והן עולים חדשים. זה נובע מהעובדה כי בנוסף לבעיות הכלליות, האוניברסאליות, של אנשים עם ליקויי שמיעה, קבוצת דוברי הרוסית עומדת בפני סוגיות קשות של הסתגלות בחברה חדשה והמדינה החדשה.

החזון שלנו

היווצרות סביבה סובלנית להתאמה מוצלחת, חיים מלאים ופעילות חברתית של חירשים וכבדי שמיעה במדינת ישראל, כולל קבוצת עולים חדשים.

עולים מברית המועצות לשעבר, כמו גם כל שאר העולים הסובלים מבעיות שמיעה, הם תת-קבוצה חברתית מיוחדת הזקוקה להתייחסות מיוחדת הן מצד המדינה והן מארגונים חברתיים.

יש להדגיש פן אחד חשוב מאוד: עולים חדשים עם בעיות שמיעה מתמודדים עם מה שאנו מכנים "קליטה כפולה". כמו כל העולים האחרים, הם עוברים דרך הסתגלות קשה במדינה חדשה. עם זאת, כאנשים עם מוגבלות פיזית, אשר משפיעה באופן משמעותי על הפסיכולוגיה וההתנהגות שלהם, הם נאלצים להתגבר על הבעיות מתוך המסגרת הצרה של "עולם החירשים".

מתוך ניסיון אמפירי ותצפיות, ניתן לראות שרק מעטים מהם מצליחים להתגבר על מחסומים, להרוס את חומת החירשות החברתית ולהיכנס ל"עולם הגדול " - עולם המחוות ועולם הצלילים.

  משימות שלנו            

בפעילות הארגון שלנו, אנו מגדירים שני יעדים אסטרטגיים הקשורים זה לזה:

> סיוע בתהליך סוציאליזציה של חירשים וכבדי שמיעה, כולל עולים חדשים. אנו מגדירים זאת כתהליך שילובו של הפרט במערכת החברתית, כניסה לסביבה החברתית באמצעות אימוץ נורמות, כללים, ערכים, תרבות, ידע ומיומנויות המאפשרים לאדם להתקיים בהצלחה בחברה חדשה עבורו.

 

> קידומה של היווצרות סביבה חברתית ומוסדית סובלנית לפיתוח מקיף של הפוטנציאל האנושי של חרשים ולקויי שמיעה, שילובם המוצלח בחיים הכלכליים, הפוליטיים, החברתיים, התרבותיים והרוחניים של מדינת ישראל.

פרויקטים עתידיים

עולם הילדים

הסמינר עברי-רוסי: לומדים ביחד שפות סימנים

bottom of page