top of page

 

 

 

פרויקט "הצעדים הראשונים בארץ" 

עם הגעתם של עולים חדשים לישראל, החל משדה התעופה, עמותת "תשמע אותי" עוזרת לנציגי משרד העלייה והקליטה לפגוש חרשים וכבדי שמיעה, יוצרת עבורם סביבת שפה מוכרת ונוחה לתקשורת. בתמונות: משפחת סמניוק - עולים חדשים עם ליקוי שמיעה הגיעה מאוקראינה ב-27.11.2019; פגישה בשדה התעופה בן גוריון; קבלת תעודות ראשונות של אזרחי ישראל בסניף של משרד העלייה והקליטה ומשרד הפנים בשדה התעפה; דירה ראשונה בארץ, חברת הנדל"ן, ראשון לציון.

bottom of page