top of page

המטרות העיקריות של עמותה תשמע אותי

 

> מענה לצרכים הנוכחיים של חירשים וכבדי שמיעה בתקשורת יומיומית, ליווי ותרגום לשפת הסימנים.

> גיבוש תדמית חברתית חיובית ביחס לחירשים וכבדי שמיעה. גיבוש סביבה חיצונית סובלנית ושוויונית, ושאינה מאפשרת כל סוג של אפליה. שיפור מהותי במודעות הציבורית לתנאי החיים והבעיות איתם מתמודדים אזרחים עם לקות שמיעה ביומיום, כולל עולים חדשים. יש להוציא סוגיה זו מהצל ולהביאה לדיון פומבי ולתקשורת. הרס הסטריאוטיפים השליליים והדעות החברתיות הקדומות ביחס לקבוצה זו.  

> אימון קבוצות של מתורגמנים מקצועיים לשפת הסימנים, שיפור מתמיד של כישוריהם. כיום קיים מחסור חריף ביותר במומחים דוברי רוסית המוסמכים לתרגום בטכנולוגיית התרגום הכפול, בין שפת הסימנים לבין רוסית לבין עברית. בעיה זו קיימת בכל מקום, הן במרכז הארץ והן בפריפריה.

> מיסוד מערכת חירום "עזרה לשונית", המבוקשת במיוחד במצבי חירום, במצבי חיים לא סטנדרטיים, כמו תאונות דרכים, עבירות וצורות אחרות של התנהגות סוטה, פגיעות בעבודה, סכסוכים במקומות ציבוריים הנובעים מאי הבנה הדדית ועוד.

> גיבוש קבוצות מומחים בתחומי חיים שונים: עורכי דין ויועצים משפטיים, מבקרי רופאים מומחים ויועצי מס, עובדים סוציאליים, נציגי עסקים בינוניים וקטנים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים, קלינאי תקשורת, מורים, כולל מי שמוכן לעבוד כמתנדבים.

> פתיחת אפשרות להתייעצויות, הרצאות, ימי עיון בנושאים דחופים של חיים לחרשים וכבדי שמיעה על בסיס קבוע. יצירה ותמיכה של פלטפורמת אינטרנט להחלפת מידע.

> ארגון אירועי פנאי משותפים ואירועי תרבות ובידור משותפים בהשתתפות מתורגמנים לשפת הסימנים: טיולים, ביקורים בתיאטרון, קונצרטים, מוזיאונים, מופעים גדולים, מרכזי בילוי ופנאי. תמיכה כלכלית וארגונית לפיתוח חיי המועדון לחירשים וכבדי שמיעה בקהילה.

> גיבוש תנועת המתנדבים בתוך הקהילה עצמה, סיוע בגיבוש ופיתוח כישורי התנהלות עצמית, ארגון צורות שונות של עזרה הדדית, פיתוח מודעות עצמית קבוצתית ואחריות חברתית.

> פיקוח על מצב העסקת חרשים וכבדי שמיעה. יצירת קשרים עם מעסיקים על מנת ליצור אווירה של הבנה, אמון ושותפות בין בעלי העסק לבין עובדים עם לקויות שמיעה. גיבוש יחסים עם ועדות האיגודים המקצועיים. ניסוח ולובי של צרכים ואינטרסים של הקבוצה בענף הייצור.

> התגברות על תסמונת הנחיתות שנוצרה בקרב חירשים בפזורה ולצערנו, נמשכת כאן בישראל. מתן עזרה חברתית ופסיכולוגית וקידום שיקום חברתי של לקויי שמיעה בהשתתפות פסיכיאטרים ופסיכולוגים חברתיים.

> ייצוג ושדולה של האינטרסים של קבוצה חברתית ברשויות המחוקקות והמבצעות, במפלגות פוליטיות, ברמה העירונית, ברשויות מקומיות.

> פיתוח והרחבת המחקר, הניתוח והחלפת החוויות בנושא החיברות של חירשים וכבדי שמיעה במדינות שונות. כינון קשרים עסקיים ופיתוח תקשורת מקצועית עם ארגונים ציבוריים לא ממשלתיים בעלי פרופיל דומה, כולל זרים. מעקב אחר רווחתם החברתית של הקבוצה, השתתפות בביצוע מחקר סוציולוגי, פיתוח קשרים עם הסביבה האקדמית.

bottom of page