top of page

במסגרת הפרויקט "ליווי ותמיכה בתעסוקה" עמותת תשמע אותי בשיתוף פעולה עם חברת פילאס כחול לבן בע"מ (בת ים) יזמה את התוכנית "סביבת עבודה נוחה לחירשים"

בתמונות: קונדיטוריה פילאס כחול לבן; אלי ישראלי - נציג של המפעל;

אירנה טיומקין - נשיאת העמותה ומיכאל טיומקין - מנכ"ל העמותה;

נטליה סמניוק ונטליה פרסיפקו - נשים עם מוגבלות שמיעה בחסות עמותת תשמע אותי

bottom of page