top of page

סיוע לפליטים מאוקראינה

על רקע המלחמה באוקראינה החליטה העמותה להרחיב את מטרות פעילותה. המטרה החדשה היא: העמותה תסייע באיסוף תרומות שישמשו לסיוע הומניטרי לאוכלוסיות של אנשים עם מוגבלות (חירשים, כבדי שמיעה וכו׳) ומשפחותיהם שנפגעו מהלחימה באוקראינה ונזקקים לסיוע.  הסיוע יכלול תרומות כספיות, קניית תרופות, מזון, ביגוד, מוצרי היגיינה. מתן טיפולים רפואיים ופסיכולוגיים, ייעוץ משפטי ותעסוקתי ככל שיידרש. כתוצאה מכך, פתחנו פרויקט חדש: סיוע לפליטים מאוקראינה.

הפליטים מאוקראינה בדרכם למדינת ישראל: 10-15/03/2022 

ב-22.09.2022 תרמנו בגדים ונעליים למרכז מתנדבים לסיוע לפליטים מאוקראינה / Volunteer Help Center for Refugees from Ukraine (חיפה). 

bottom of page