top of page

ב-15.11.2021 בירושלים התקיימו פגישות בין אנשים עם מוגבלות שמיעה שהגישו בקשה לשינוי מעמדם בישראל במסגרת איחוד משפחות עם  אזרח או אזרחית ישראלים וכעת עוברים הליך מדורג ועובדי המחלקה הקונסולרית של "נתיב" (ארגון "נתיב" הוא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה, הפועלת בקרב יהודים ובני משפחותיהם במרחב ברית המועצות לשעבר להידוק הקשר בינם לבין מדינת ישראל ולהרחבת ידיעותיהם על מדינת ישראל, על הישגיה, על תרבותה ועל מורשתה). הליך מדורג הוא כינויו של הליך שבו מוענקת אזרחות ישראלית לאזרח זר, בן זוג של אזרח ישראלי, אשר איננו זכאי לאזרחות מכוח חוק השבות, אם נישא לאזרח ישראלי ואם לא. הראיונות נערכו בהשתתפות מתורגמנית לשפת הסימנים רוסית בחסות עמותת תשמע אותי. 

בתמונות: לובה וויטלי כצנלסון (קריית גת); סבטלנה חריטונוב ואנדריי פרפלוקוב (ערד); אירנה טיומקין - מתורגמנית לשפת הסימנים רוסית ,נשיאת  כבוד של העמותה ומיכאל טיומקין - מנכ"ל.

bottom of page