top of page

ביום 02.11.2020, בחיפה, נפגשו חברי הנהלת העמותה "תשמע אותי" עם נציגי בית מיחא - המרכז החינוכי לשיקום ילדים עם לקות שמיעה.

בתמונות: משפחת שצ'לקוב (ההורים החירשים אלכסנדר וויקטוריה, ובנם בן השנתיים ואדים); חברי הנהלת העמותה "תשמע אותי":  טיומקין אירנה - נשיאת העמותה, סטולין ילנה - סמנכ"לית, טיומקין מיכאל - מנכ"ל.

bottom of page